Yrityskylä

Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden ja työelämän oppimiskokonaisuus, joka kannustaa yritteliäisyyteen. Aamulehti on mukana Pirkanmaan alakoulujen Yrityskylässä, joka sijaitsee aivan toimituksemme naapurissa Finlaysonin alueella. Yrityskylän toiminnan takana on Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Yrityskylä-oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.  Jokaisessa Yrityskylä Alakoulussa on noin 15-20 pienoisyritystä, joissa työskentelee päivittäin 3-5 kuudesluokkalaista.

Aamulehti haluaa tuoda näkyväksi median ja toimituksen päivittäistä työtä, sitä miten uutisia tehdään ja mitä juttujen taustalla tapahtuu. Yrityskylässä tavoitteenamme on innostaa nuoria uutismedian pariin ja kannustaa heitä pohtimaan tarkistetun, journalistisen tiedon merkitystä. Saamme toivottavasti myös mainioita uutisvinkkejä nuoria kiinnostavista juttuaiheista!

Aamulehden pienoistoimituksessa koululaiset pääsevät näkemään ja kokemaan, miten päivän lehti syntyy.

Lue lisää Yrityskylän toiminnasta