Yritykset esille

 

Selailkaa lehtiä ja etsikää uutisia ja ilmoituksia eri yrityksistä. Etsikää tietoa, mitä paikalliset yritykset valmistavat tai tarjoavat. Jakakaa ryhmät, jotka valitsevat kukin itseään kiinnostavan yrityksen. Ryhmien tehtävänä on ottaa yrityksen kotisivujen avulla selvää yrityksestä ja mahdollisuuksien mukaan haastatella yrityksen edustajaa omilla kysymyksillä. Ryhmät esittelevät oman yrityksensä luokalle.

Kun oppilaat ovat tutustuneet yrityksiin ja niiden toimintaan, he voivat miettiä millaisen yrityksen itse perustaisivat!