Vaikuttamaan

 

Keskustelkaa oppilaiden kanssa, mitkä asiat heidän ympärillään ovat sellaisia, johon he toivoisivat muutosta? Mitä halutaan muuttaa ja miksi? Voitte katsoa, löytyykö oppilailta paljon samoja vastauksia. Jos löydätte jonkin yhteisen muutoskohteen, voitte miettiä, miten asiaan voisi vaikuttaa.
Esimerkki: Koulun keinut ovat aina varattuja. Ratkaisu: Keinuvuorot.

Tehtävässä pyritään tuomaan esille oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia.