Töihin eri kulttuuriin?

 

Etsikää sanomalehdestä vieraskielinen työpaikkailmoitus ja tehkää työpaikkahakemus valitsemallanne kielellä. Millaista työntekijää haetaan? Mitä kulttuurisia seikkoja tulee ottaa huomioon haettaessa vieraalla kielellä?