Muista aina, liikenteessä…

 

Miettikää yhdessä millaisia kulkusääntöjä koulussanne on. Saako käytävillä juosta? Ketä pitää väistää, ketä varoa? Löytyykö jyrkkiä mutkia tai alamäkiä? Pohtikaa, millaisia liikennemerkkejä voisi tarvita koulun sisätiloissa. Piirtäkää ja värittäkää hienot liikennemerkit ja kiinnittäkää ne oikeille paikoilleen koulussa. Muistakaa toki noudattaa merkkejä!