Juttua mä metsästän

 

Varatkaa oppilaille oma sanomalehti. Kerratkaa yhdessä tunnin aluksi, mistä erilaisista juttutyypeistä lehti koostuu ja miettikää kunkin tarkoitusta. Oppilaat jakautuvat ryhmiin, joille on kullekin annettu oma juttutyyppi metsästettäväksi: uutinen, yleisönosastokirjoitus, mainos, sarjakuva, arvostelu jne. Ryhmät leikkaavat kaikki löytämänsä jutut talteen ja liimaavat ne kartongille. Oppilaat voivat vielä pohtia juttutyypin ominaisuuksia ja kirjoittaa ne kartongille juttujen viereen ylös. Työt esitellään vielä luokalle ja ryhmät kertovat, miksi jutut kuuluvat tiettyyn kategoriaan ja antavat muille vinkkejä, mistä tunnusmerkeistä ne voi tunnistaa.

Tehtävä harjoittaa medialukutaitoa.