Historian havinaa

 

Käsitelkää jokin historiallinen tapahtuma kuvitteellisen uutisoinnin avulla. Itse tehdyssä lehdessä käsiteltyjä tapahtumia voisivat olla esimerkiksi maailmansodat, Suomen sisällissota, Amerikan sisällissota tai Ranskan vallankumous. Miettikää ja kirjoittakaa yhdessä ylös eri osapuolten nimet (esimerkiksi punaiset ja valkoiset tai pohjois- ja etelävaltiot). Luokka jakaantuu niin moneen ryhmään kuin tapahtumassa on ollut osapuolia. Ryhmät uutisoivat tapahtumasta oman osapuolensa näkökulmasta. Tässä tapauksessa sanomalehden ei tarvitse olla objektiivinen. Ryhmät tekevät sanomalehden etusivun ja esittelevät sen toiselle ryhmälle. Mitähän mieltä kyseinen osapuoli on tuolloin ollut? Mitkä asiat ovat olleet osapuolelle tärkeitä?

Tehtävää voi muokata helpommaksi valitsemalla teemaksi esimerkiksi kokonaisen aikakauden, esimerkiksi keskiajan, jolloin uutisia voi keksiä monelta eri elämänalueelta.