Eri ikäkaudet

 

Etsikää uutisia tai juttuja eri-ikäisistä ihmisistä. Millaisen kuvan eri ikäkausista saa? Vastaako se todellisuutta? Minkä ikäisestä saa käyttää sanaa vanhus? Milloin on hyvä mennä töihin, entä jäädä eläkkeelle? Voitte pohtia, mitkä asiat ovat tyypillisiä eri ikäkausille. Oppilaat voivat myös tehdä omille kartongeille oman elämänkaarensa leikaten ja liimaten.