Elämänkaari

 

Etsikää kuvia eri-ikäisistä ihmisistä ja liimatkaa ne kartongille ikäkausittain. Etsikää vauva, lapsi, nuori, aikuinen ja vanhus. Mitä asioita kuuluu kuhunkin ikäkauteen? Mitä hyviä ja huonoja puolia kussakin ikäkaudessa on? Pohtikaa yhdessä.