Eettistä pohdintaa

 

Kenen sairaanhoidosta tulisi säästää? Pitääkö valtion maksaa myös elintavoista johtuvien sairauksien hoito? Mitä ongelmia säästöistä voi seurata? Pohtikaa eettisiä kysymyksiä ja ottakaa huomioon eri näkökulmat. Asiaa voi tarkastella esimerkiksi taloudellisesta, eettisestä tai oikeudenmukaisesta näkökulmasta.