Ammatit tutuiksi

 

Etsikää sanomalehdestä eri ammattien kuvia. Liimatkaa yksi ammatti paperiarkille, ja pyydä lapsia luettelemaan sanoja, joita ammatista tulee mieleen. Opettaja kirjoittaa sanat kuvan viereen. Tehtävä tutustuttaa lapsia eri ammatteihin, ja pääsette keskustelemaan työtehtävistä. Pohtikaa, mitkä ovat lasten mielestä kiinnostavia ammatteja, mitkä taas tylsiä. Mahdollisuuksien mukaan voitte tehdä myöhemmin vierailuja eri työpaikoille.