Satakunnan Kansan lehtitilaus luokkaan

Opettaja voi tilata Satakunnan Kansaa veloituksetta opetukseen koska vain lukuvuoden aikana. Tilauksen voi tehdä perusopetukseen, lukioon, ammattioppilaitokseen tai päiväkotiin/esiopetukseen. Jokaiselle oppilaalle voi tilata oman lehden tai esim. yhden/oppilaspari.

Toimitamme opetuslehtiä Satakunnan alueelle. Lehtiniput toimitetaan kouluille normaalin varhaisjakelun yhteydessä, joten niitä ei voida toimittaa sisätiloihin.