Historiasta nykypäivään

Paperisella sanomalehdellä on pitkät perinteet suomalaisten arjessa. Vuosien myötä sähköisen median kasvu ja digitalisoituminen ovat muuttaneet myös lehdistön toimintaympäristöä. Verkkomedia on vakiinnuttanut paikkansa ihmisten arjessa ja digitalisaation myötä liikkuvan kuvan merkitys on korostunut. Toimituksissa muutos näkyy toimintatavoissa: toimittaja työskentelee ympärivuorokauden tuottaen juttuja eri kanaviin.

Kuva: Uuden Suomettaren toimitus v. 1889. (Museovirasto)

Tärkeitä vuosilukuja

1771 Ensimmäinen sanomalehti
1847 Alma Median mediahistorian ensimmäinen
lehti Suometar ilmestyy
1873 Satakunnan Kansa perustetaan
1881 Aamulehti perustetaan
1915 Pohjolan Sanomat perustetaan
1928 Lapin Kansa perustetaan
1968 Julkisen sanan neuvosto (JSN) perustetaan
1989 Tim-Berner Lee keksi World Wide Webin
1995 Iltalehti ja Turun Sanomat alkoivat
ensimmäisinä Suomessa julkaista sanomalehteä
verkossa
1998 Hakukone Google perustettiin
2004 Facebook perustettiin ja se oli avoin opiskelijoiden käyttöön
Yhdysvalloissa
2005 Videopalvelu Youtube perustettiin
2006 Facebookista kaikille avoin palvelu.
Jack Dorsey lähettää ensimmäisen twiitin. Twitter perustetaan seuraavana vuonna.
2007 Jokelan koulusurmat olivat yksi ensimmäisistä isoista uutistapahtumista, joissa mediatalot menivät uutisoinnissa verkko edellä. Kovan kilpailun myötä tapahtui myös ylilyöntejä. Sen jälkeen käytiin keskustelua toimintatavoista ja pohdittiin laajasti journalismin etiikkaa.
2008 Facebookin ensimmäinen suomenkielinen versio julki.
2010 Apple julkaisi ensimmäisen iPadin.
Kuvanjakopalvelu Instagram perustettiin.
2015 Maakuntalehtien mobiilisovellukset julkaistaan.

Oppituntivinkki: Aikajana!
Sijoittakaa vuosiluvut aikajanalle, kuvittakaa ja täydentäkää.

Maakuntalehtien historiaa