Mediakasvatus

Millainen sanomalehti on yrityksenä ja tiedotusvälineenä? Miten lehti syntyy ja ketkä sen tekevät? Miten uutismedia eroaa sosiaalisesta mediasta? Mitä on journalismi?

Alla olevat linkit vievät kurkistamaan lehdentekijöiden arkipäivään ja lehden valmistumiseen. Lehden tekemisen vaiheita voi käydä läpi esimerkiksi oppilaanohjauksen, yhteiskuntaopin tai äidinkielen tunneilla. Voitte myös tutustua mediatermeihin sanomalehtiaiheisen sanaston avulla.