Keskustelua yrittämisestä

  Lehdestä löytyy paljon yrityksiä koskevia uutisia. Lukekaa eri alojen yrityksistä kertovia juttuja ja keskustelkaa yrittämisestä. Missä yrityksessä haluaisitte olla töissä? Jos ryhtyisitte itse yrittäjäksi, mille alalle? Millaisia ominaisuuksia yrittäjä tarvitsee? Millaisen kuvan media antaa eri aloista?

Yritykset esille

  Selailkaa lehtiä ja etsikää uutisia ja ilmoituksia eri yrityksistä. Etsikää tietoa, mitä paikalliset yritykset valmistavat tai tarjoavat. Jakakaa ryhmät, jotka valitsevat kukin itseään kiinnostavan yrityksen. Ryhmien tehtävänä on ottaa yrityksen kotisivujen avulla selvää yrityksestä ja mahdollisuuksien mukaan haastatella yrityksen edustajaa omilla kysymyksillä. Ryhmät esittelevät oman yrityksensä luokalle. Kun oppilaat ovat tutustuneet yrityksiin ja niiden […]