Eettistä pohdintaa

  Kenen sairaanhoidosta tulisi säästää? Pitääkö valtion maksaa myös elintavoista johtuvien sairauksien hoito? Mitä ongelmia säästöistä voi seurata? Pohtikaa eettisiä kysymyksiä ja ottakaa huomioon eri näkökulmat. Asiaa voi tarkastella esimerkiksi taloudellisesta, eettisestä tai oikeudenmukaisesta näkökulmasta.  

Kuvainnollisia ilmauksia

  Selailkaa sanomalehteä ja katsokaa, löydättekö uutisotsikoista kuvainnollisia ilmauksia. Esimerkki: Hyttyskanta räjähti. Sopii esim. AI2-kurssille.

Ydinvoimaa – kyllä vai ei?

  (esim. GE2): Etsikää sanomalehtien arkistoista uutisia ydinvoimaloista. Onko suhtautuminen ydinvoimaan pysynyt samana vuosikymmenet vai onko se muuttunut? Listatkaa uutisten ja tietojenne perusteella ydinvoiman hyvät ja huonot puolet.

Kierrätyshaaste

  Haasta oppilaat toimimaan mahdollisimman ekologisesti viikon ajan: lajittelemaan jätteet, välttämään muovipusseja ja kertakäyttöisiä pakkauksia ja ottamaan bussin sijasta pyörän alle. Oppilaat voivat pitää päiväkirjaa tai kuvata ekologista elämää viikon varrelta. Viikon jälkeen kokemuksista keskustellaan ryhmissä ja jos jää aikaa, kootaan kuvia ja mietteitä esitykseen.

Uusiokäyttöä

  (esim. GE2): Miettikää tutuille arkipäivän esineille täysin uusia käyttötapoja. Miten esimerkiksi teflonpannua voisi käyttää uudelleen? Valitkaa ryhmissä yksi esine, jolle keksitte uuden käyttötarkoituksen. Tehkää yhden oppitunnin aikana Powerpoint -esitys tai juliste uusiokäytöstä.

Uutisia EU:sta

  YH4: Etsikää vuorotellen kotitehtävänä sanomalehdistä ja uutisista jokin Euroopan Unioniin liittyvä uutinen ja esitelkää se tunnin aluksi luokalle. Yrittäkää tiivistää uutisen sisältö muutamaan selkokieliseen lauseeseen. Voitte myös etsiä uutisaiheita kahdenkymmenen vuoden takaa, jolloin Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja verrata uutisointia nykyiseen.

Uutisiin tutustumista

  Toimittajat saavat uutistoimistoilta sähkeitä tärkeistä tapahtumista. Suomen johtava uutistoimisto on Suomen Tietotoimisto (STT). Lisäksi he etsivät uutisten aiheita muista medioista ja kansainvälisiltä uutistoimistoilta. Tällaisia toimistoja ovat mm. Reuters, Agence-France Presse (AFP), Associated Press (AP).  Etsi sanomalehdestä tai Aamulehden verkkosivuilta uutinen, joka perustuu jonkin kansainvälisen uutistoimiston uutiseen. Tieto löytyy joko aivan uutisen alusta tai lopusta. […]

Mitä eroa on sanomalehdellä ja Facebookilla?

  Lukekaa Anu Leena Koskisen kolumni ja keskustelkaa siitä, mitä olisi tapahtunut, jos toimittaja olisi julkaissut saamansa tiedon perehtymättä tarkemmin asiaan. Mitä asioita kannattaa harkita, ennen kuin uskoo tiedon todeksi? Onko olemassa luotettavia ja epäluotettavia lähteitä? Listatkaa lähteitä, joista saatu tieto kannattaa tarkistaa. Miksi näin on? Tehtävä harjoittaa kriittistä medialukutaitoa. Anuleenan kolumni 2.2.2015

Stereotypioita

  Jakautukaa ryhmiin ja keskustelkaa. Millaisena erilaiset ihmiset esitetään mediassa? Millaisista asioista uutisoidaan? Kerätkää kuvia, uutisia ja juttuja ja tutkikaa mitä ja miten eri ihmisistä kerrotaan. Millainen on median välittämä kuva esimerkiksi yritysjohtajista tai opiskelijoista? Voiko median perusteella kuvailla tyypillisen johtajan? Millaisia uutisia löydätte vanhoista ihmisistä? Voitte listata yhdessä tiettyjä stereotyyppeja. Entä millainen olisi epätyypillinen […]

Keskustelua yrittämisestä

  Lehdestä löytyy paljon yrityksiä koskevia uutisia. Lukekaa eri alojen yrityksistä kertovia juttuja ja keskustelkaa yrittämisestä. Missä yrityksessä haluaisitte olla töissä? Jos ryhtyisitte itse yrittäjäksi, mille alalle? Millaisia ominaisuuksia yrittäjä tarvitsee? Millaisen kuvan media antaa eri aloista?