Sanomalehtihatut

  Kierrätetty sanomalehti taipuu myös juhla-asusteeksi. Askartele persoonalliset hatut juhlatilaisuuksiin tai arjen piristykseksi. Aamulehden hattuohjeet on opettanut tamperelainen taikuri Risto Pajunen. Ohjeet sopivat erityisen hyvin alaluokkalaisille ja esikoululaisille. Hattujen taittelu vaatii jonkin verran sorminäppäryyttä, joten päiväkoti-ikäisten kanssa kannattaa keskittyä valmiiden hattujen koristeluun. Tulostettavat ohjeet löydät PDF-tiedostosta: Sanomalehtihatut

Paperikoiran taitteluohje

  On paljon hyviä tapoja kierrättää vanha sanomalehti. Ota luovuutesi käyttöön ja askartele siitä pieni koira. Se on samalla oiva hellehattu, joka sopii myös lastenkutsujen vieraille. Koristele koira mieleiseksesi väreillä, voit myös tuunata sille erikoiset korvat tai muita persoonallisia piirteitä. Ohjeet löydät tulostettavasta PDF-tiedostosta: Paperikoiran taitteluohje.

Lehtipaja esikouluun

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan 2–4 toimintatuokiossa/aamupiirissä tai vastaavassa. Ryhmä valmistaa lehtipajassa Aamulehti junior -lehtiä. Lehden sivujen lähtökohtana ovat kiinnostavat kuvat, joista lapset pääsevät valitsemaan suosikkejaan. Tehtävässä kuvia piirretään myös itse. Menetelmä on alun perin tehty alakoululaisten käyttöön, ja tämä versio on muokattu siitä kokemusten pohjalta. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoon. Lehtipaja-aineisto Opettajalle on […]

Lehtipaja alakouluille

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan luokassa. Luokka tekee lehtipajassa yhdessä sanomalehden. Jokainen oppilas saa oman ammatin, ja opettaja on luokan päätoimittaja. Työskentely tapahtuu ryhmissä. Pohjana on suosittu alakoulujen lehtipaja Aamulehdessä. Lehtipaja-aineistot sopivat parhaiten 3.–6.-luokkalaisille. Voit käyttää niitä myös soveltaen 1.–2.-luokkalaisille. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoihin. Lehtipaja-aineistot Oppilaille on oma lehtipaja-aineisto. Voit tulostaa siitä oman […]

Stereotypioita

  Jakautukaa ryhmiin ja keskustelkaa. Millaisena erilaiset ihmiset esitetään mediassa? Millaisista asioista uutisoidaan? Kerätkää kuvia, uutisia ja juttuja ja tutkikaa mitä ja miten eri ihmisistä kerrotaan. Millainen on median välittämä kuva esimerkiksi yritysjohtajista tai opiskelijoista? Voiko median perusteella kuvailla tyypillisen johtajan? Millaisia uutisia löydätte vanhoista ihmisistä? Voitte listata yhdessä tiettyjä stereotyyppeja. Entä millainen olisi epätyypillinen […]

Eri ikäkaudet

  Etsikää uutisia tai juttuja eri-ikäisistä ihmisistä. Millaisen kuvan eri ikäkausista saa? Vastaako se todellisuutta? Minkä ikäisestä saa käyttää sanaa vanhus? Milloin on hyvä mennä töihin, entä jäädä eläkkeelle? Voitte pohtia, mitkä asiat ovat tyypillisiä eri ikäkausille. Oppilaat voivat myös tehdä omille kartongeille oman elämänkaarensa leikaten ja liimaten.

Vaikuttamaan

  Keskustelkaa oppilaiden kanssa, mitkä asiat heidän ympärillään ovat sellaisia, johon he toivoisivat muutosta? Mitä halutaan muuttaa ja miksi? Voitte katsoa, löytyykö oppilailta paljon samoja vastauksia. Jos löydätte jonkin yhteisen muutoskohteen, voitte miettiä, miten asiaan voisi vaikuttaa. Esimerkki: Koulun keinut ovat aina varattuja. Ratkaisu: Keinuvuorot. Tehtävässä pyritään tuomaan esille oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia.

Mediataitoblogi

  Monilukutaitoon kuuluu tiiviinä osana myös uudenlaisten tekstityyppien hallitseminen. Opettajana pystyt blogista helposti seuraamaan, mitä mediakasvatusta ja monilukutaitoon liittyvää koulussa on tehty. Samalla oppilaat saavat itse harjoitella turvallista julkaisemista ja esimerkiksi videon, erilaisten tekstien tai artikkeleiden tuottamista. Julkaiseminen on osa nykyajan tekstitaitoa, sillä internetissä liikkuessa tulee usein julkaisseeksi jotain – joskus jopa ajattelemattomasti. Sivun lukijat […]