Mitä eroa on sanomalehdellä ja Facebookilla?

  Lukekaa Anu Leena Koskisen kolumni ja keskustelkaa siitä, mitä olisi tapahtunut, jos toimittaja olisi julkaissut saamansa tiedon perehtymättä tarkemmin asiaan. Mitä asioita kannattaa harkita, ennen kuin uskoo tiedon todeksi? Onko olemassa luotettavia ja epäluotettavia lähteitä? Listatkaa lähteitä, joista saatu tieto kannattaa tarkistaa. Miksi näin on? Tehtävä harjoittaa kriittistä medialukutaitoa. Anuleenan kolumni 2.2.2015

Lehtipaja esikouluun

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan 2–4 toimintatuokiossa/aamupiirissä tai vastaavassa. Ryhmä valmistaa lehtipajassa Aamulehti junior -lehtiä. Lehden sivujen lähtökohtana ovat kiinnostavat kuvat, joista lapset pääsevät valitsemaan suosikkejaan. Tehtävässä kuvia piirretään myös itse. Menetelmä on alun perin tehty alakoululaisten käyttöön, ja tämä versio on muokattu siitä kokemusten pohjalta. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoon. Lehtipaja-aineisto Opettajalle on […]

Lehtipaja alakouluille

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan luokassa. Luokka tekee lehtipajassa yhdessä sanomalehden. Jokainen oppilas saa oman ammatin, ja opettaja on luokan päätoimittaja. Työskentely tapahtuu ryhmissä. Pohjana on suosittu alakoulujen lehtipaja Aamulehdessä. Lehtipaja-aineistot sopivat parhaiten 3.–6.-luokkalaisille. Voit käyttää niitä myös soveltaen 1.–2.-luokkalaisille. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoihin. Lehtipaja-aineistot Oppilaille on oma lehtipaja-aineisto. Voit tulostaa siitä oman […]

Viestejä joka tuutista

  Mistä kaikkialta saat päivän aikana tietoa ja viestejä? Miettikää yhdessä, missä viestejä voi kohdata ja millaiset viestit huomataan parhaiten. Jotkut viestit voivat mennä jopa täysin ohitse! Keskustelkaa, millä välineellä viesti suurimmalla todennäköisyydellä huomataan ja mitä hyötyä viesteistä on?

Mediataitoblogi

  Monilukutaitoon kuuluu tiiviinä osana myös uudenlaisten tekstityyppien hallitseminen. Opettajana pystyt blogista helposti seuraamaan, mitä mediakasvatusta ja monilukutaitoon liittyvää koulussa on tehty. Samalla oppilaat saavat itse harjoitella turvallista julkaisemista ja esimerkiksi videon, erilaisten tekstien tai artikkeleiden tuottamista. Julkaiseminen on osa nykyajan tekstitaitoa, sillä internetissä liikkuessa tulee usein julkaisseeksi jotain – joskus jopa ajattelemattomasti. Sivun lukijat […]

Onko perää?

  Journalistin tulee aina tarkistaa tietonsa ja siksi sanomalehden jutut ovat faktoja. Mikäli vääriä tietoja päätyy lehteen, ne pitää Julkisen Sanan Neuvoston ohjeiden mukaisesti aina oikaista. Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun etsii tietoa googlaten? Käyvätkö millä tahansa sivulla esitetyt väitteet vaikkapa esitelmän taustatiedoiksi? Keskustelkaa lähdekritiikistä. Voitte käyttää taustatukena ja keskustelun avaajana esimerkiksi tämän kyselytutkimuksen […]

Tyylilajista toiseen

  Leikkikää tyylilajeilla: muokatkaa uutinen runoksi, reportaasi novelliksi, pääkirjoitus alueen murteelle tai puhekielelle. Esittäkää valmiit jutut tai laittakaa seinälle muiden nähtäväksi. Tuleeko alkuperäinen juttu ilmi? Muuttuiko jutun sävy ja onko se edelleen yhtä uskottava?

Kohderyhmäläisenä

  Jokainen valitsee lehdestä yhden tai kaksi mainosta. Tutkikaa, kenelle mainos on suunnattu? Millaiset ihmiset käyttävät mainostettua tuotetta? Millaisia mielikuvia mainos herättää ja miten? Keskustelkaa ryhmissä. Ryhmäkeskustelun jälkeen ryhmät kuvaavat tabletilla tai älypuhelimella itsensä mainoksen kohderyhmäläisenä (esimerkiksi perheelliset, eläkeläiset, keski-ikäiset miehet, flunssaiset) käyttämässä kyseistä tuotetta. Käyttäkää rohkeasti rekvisiittaa tai kuvankäsittelyä! Voitte jakaa kuvan esimerkiksi Instagramissa […]

Markkinoiden paras

  Tutkikaa sanomalehden mainosten kieltä ja kerätkää tyypillisiä ilmaisuja taululle. Miten kuluttajia houkutellaan ostamaan tuote? Oletko itse joskus ostanut tuotteen mainoksen perusteella? Millainen on paras näkemäsi mainos? Miettikää myös, missä kaikkialle näette mainoksia. Puhuvatko mainokset aina totta?

Kuvan tarina

  Jakautukaa ryhmiin. Kukin ryhmä saa muutaman lehden selailtavaksi. Tutkikaa lehdestä löytyviä uutiskuvia ja leikatkaa mielestänne parhaimmat irti. Kaikkien ryhmien kuvat sekoitetaan ja jaetaan uudestaan. Keskustelkaa ryhmissä, mitä kuvissa tapahtuu. Voisiko kuvan perusteella päätellä siihen liittyvän uutisen? Valitkaa ryhmässä yksi kuva, jonka tarinan kerrotte muulle luokalle tunnin lopuksi. Tehtävä sopii esimerkiksi äidinkielen tunnille.