Lehtipaja esikouluun

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan 2–4 toimintatuokiossa/aamupiirissä tai vastaavassa. Ryhmä valmistaa lehtipajassa Aamulehti junior -lehtiä. Lehden sivujen lähtökohtana ovat kiinnostavat kuvat, joista lapset pääsevät valitsemaan suosikkejaan. Tehtävässä kuvia piirretään myös itse. Menetelmä on alun perin tehty alakoululaisten käyttöön, ja tämä versio on muokattu siitä kokemusten pohjalta. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoon. Lehtipaja-aineisto Opettajalle on […]

Lehtipaja alakouluille

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan luokassa. Luokka tekee lehtipajassa yhdessä sanomalehden. Jokainen oppilas saa oman ammatin, ja opettaja on luokan päätoimittaja. Työskentely tapahtuu ryhmissä. Pohjana on suosittu alakoulujen lehtipaja Aamulehdessä. Lehtipaja-aineistot sopivat parhaiten 3.–6.-luokkalaisille. Voit käyttää niitä myös soveltaen 1.–2.-luokkalaisille. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoihin. Lehtipaja-aineistot Oppilaille on oma lehtipaja-aineisto. Voit tulostaa siitä oman […]

Stereotypioita

  Jakautukaa ryhmiin ja keskustelkaa. Millaisena erilaiset ihmiset esitetään mediassa? Millaisista asioista uutisoidaan? Kerätkää kuvia, uutisia ja juttuja ja tutkikaa mitä ja miten eri ihmisistä kerrotaan. Millainen on median välittämä kuva esimerkiksi yritysjohtajista tai opiskelijoista? Voiko median perusteella kuvailla tyypillisen johtajan? Millaisia uutisia löydätte vanhoista ihmisistä? Voitte listata yhdessä tiettyjä stereotyyppeja. Entä millainen olisi epätyypillinen […]

Eri ikäkaudet

  Etsikää uutisia tai juttuja eri-ikäisistä ihmisistä. Millaisen kuvan eri ikäkausista saa? Vastaako se todellisuutta? Minkä ikäisestä saa käyttää sanaa vanhus? Milloin on hyvä mennä töihin, entä jäädä eläkkeelle? Voitte pohtia, mitkä asiat ovat tyypillisiä eri ikäkausille. Oppilaat voivat myös tehdä omille kartongeille oman elämänkaarensa leikaten ja liimaten.

Mediataitoblogi

  Monilukutaitoon kuuluu tiiviinä osana myös uudenlaisten tekstityyppien hallitseminen. Opettajana pystyt blogista helposti seuraamaan, mitä mediakasvatusta ja monilukutaitoon liittyvää koulussa on tehty. Samalla oppilaat saavat itse harjoitella turvallista julkaisemista ja esimerkiksi videon, erilaisten tekstien tai artikkeleiden tuottamista. Julkaiseminen on osa nykyajan tekstitaitoa, sillä internetissä liikkuessa tulee usein julkaisseeksi jotain – joskus jopa ajattelemattomasti. Sivun lukijat […]

Kohderyhmäläisenä

  Jokainen valitsee lehdestä yhden tai kaksi mainosta. Tutkikaa, kenelle mainos on suunnattu? Millaiset ihmiset käyttävät mainostettua tuotetta? Millaisia mielikuvia mainos herättää ja miten? Keskustelkaa ryhmissä. Ryhmäkeskustelun jälkeen ryhmät kuvaavat tabletilla tai älypuhelimella itsensä mainoksen kohderyhmäläisenä (esimerkiksi perheelliset, eläkeläiset, keski-ikäiset miehet, flunssaiset) käyttämässä kyseistä tuotetta. Käyttäkää rohkeasti rekvisiittaa tai kuvankäsittelyä! Voitte jakaa kuvan esimerkiksi Instagramissa […]

Kuvan tarina

  Jakautukaa ryhmiin. Kukin ryhmä saa muutaman lehden selailtavaksi. Tutkikaa lehdestä löytyviä uutiskuvia ja leikatkaa mielestänne parhaimmat irti. Kaikkien ryhmien kuvat sekoitetaan ja jaetaan uudestaan. Keskustelkaa ryhmissä, mitä kuvissa tapahtuu. Voisiko kuvan perusteella päätellä siihen liittyvän uutisen? Valitkaa ryhmässä yksi kuva, jonka tarinan kerrotte muulle luokalle tunnin lopuksi. Tehtävä sopii esimerkiksi äidinkielen tunnille.

Ennen ja nyt

  Tutkailkaa opettajan johdolla kansalliskirjaston vanhoja sanomalehtiä. Miltä sanomalehti ja kirjaimet ovat näyttäneet ennen? Miten ne eroavat nykyiseen lehteen sisällöltään ja ulkoasultaan? Voitte pohtia esimerkiksi kuvaamataiton tunnilla miltä tulevaisuuden sanomalehti tai sanomalehden kaltainen tiedotusväline näyttäisi.

Historian havinaa

  Käsitelkää jokin historiallinen tapahtuma kuvitteellisen uutisoinnin avulla. Itse tehdyssä lehdessä käsiteltyjä tapahtumia voisivat olla esimerkiksi maailmansodat, Suomen sisällissota, Amerikan sisällissota tai Ranskan vallankumous. Miettikää ja kirjoittakaa yhdessä ylös eri osapuolten nimet (esimerkiksi punaiset ja valkoiset tai pohjois- ja etelävaltiot). Luokka jakaantuu niin moneen ryhmään kuin tapahtumassa on ollut osapuolia. Ryhmät uutisoivat tapahtumasta oman osapuolensa […]

Luokkatoimitus

  Kun oppilaat ovat tutustuneet erilaisiin juttutyyppeihin esimerkiksi Juttua mä metsästän- tehtävämme avulla, on aika tuottaa itse juttu! Osiot jaetaan ryhmille niin, että lopuksi luokan töistä kootaan kokonainen lehti. Lehden tekemiseen voi käyttää Aamulehden Blanco-sivuja, joita voi tilata tabloid-kokoisena tai tulostaa itse osoitteesta www.aamulehti.fi/koulumaailma.