Eettistä pohdintaa

  Kenen sairaanhoidosta tulisi säästää? Pitääkö valtion maksaa myös elintavoista johtuvien sairauksien hoito? Mitä ongelmia säästöistä voi seurata? Pohtikaa eettisiä kysymyksiä ja ottakaa huomioon eri näkökulmat. Asiaa voi tarkastella esimerkiksi taloudellisesta, eettisestä tai oikeudenmukaisesta näkökulmasta.  

Kierrätyshaaste

  Haasta oppilaat toimimaan mahdollisimman ekologisesti viikon ajan: lajittelemaan jätteet, välttämään muovipusseja ja kertakäyttöisiä pakkauksia ja ottamaan bussin sijasta pyörän alle. Oppilaat voivat pitää päiväkirjaa tai kuvata ekologista elämää viikon varrelta. Viikon jälkeen kokemuksista keskustellaan ryhmissä ja jos jää aikaa, kootaan kuvia ja mietteitä esitykseen.

Uutisiin tutustumista

  Toimittajat saavat uutistoimistoilta sähkeitä tärkeistä tapahtumista. Suomen johtava uutistoimisto on Suomen Tietotoimisto (STT). Lisäksi he etsivät uutisten aiheita muista medioista ja kansainvälisiltä uutistoimistoilta. Tällaisia toimistoja ovat mm. Reuters, Agence-France Presse (AFP), Associated Press (AP).  Etsi sanomalehdestä tai Aamulehden verkkosivuilta uutinen, joka perustuu jonkin kansainvälisen uutistoimiston uutiseen. Tieto löytyy joko aivan uutisen alusta tai lopusta. […]

Mitä eroa on sanomalehdellä ja Facebookilla?

  Lukekaa Anu Leena Koskisen kolumni ja keskustelkaa siitä, mitä olisi tapahtunut, jos toimittaja olisi julkaissut saamansa tiedon perehtymättä tarkemmin asiaan. Mitä asioita kannattaa harkita, ennen kuin uskoo tiedon todeksi? Onko olemassa luotettavia ja epäluotettavia lähteitä? Listatkaa lähteitä, joista saatu tieto kannattaa tarkistaa. Miksi näin on? Tehtävä harjoittaa kriittistä medialukutaitoa. Anuleenan kolumni 2.2.2015

Stereotypioita

  Jakautukaa ryhmiin ja keskustelkaa. Millaisena erilaiset ihmiset esitetään mediassa? Millaisista asioista uutisoidaan? Kerätkää kuvia, uutisia ja juttuja ja tutkikaa mitä ja miten eri ihmisistä kerrotaan. Millainen on median välittämä kuva esimerkiksi yritysjohtajista tai opiskelijoista? Voiko median perusteella kuvailla tyypillisen johtajan? Millaisia uutisia löydätte vanhoista ihmisistä? Voitte listata yhdessä tiettyjä stereotyyppeja. Entä millainen olisi epätyypillinen […]

Eri ikäkaudet

  Etsikää uutisia tai juttuja eri-ikäisistä ihmisistä. Millaisen kuvan eri ikäkausista saa? Vastaako se todellisuutta? Minkä ikäisestä saa käyttää sanaa vanhus? Milloin on hyvä mennä töihin, entä jäädä eläkkeelle? Voitte pohtia, mitkä asiat ovat tyypillisiä eri ikäkausille. Oppilaat voivat myös tehdä omille kartongeille oman elämänkaarensa leikaten ja liimaten.

Keskustelua yrittämisestä

  Lehdestä löytyy paljon yrityksiä koskevia uutisia. Lukekaa eri alojen yrityksistä kertovia juttuja ja keskustelkaa yrittämisestä. Missä yrityksessä haluaisitte olla töissä? Jos ryhtyisitte itse yrittäjäksi, mille alalle? Millaisia ominaisuuksia yrittäjä tarvitsee? Millaisen kuvan media antaa eri aloista?

Yritykset esille

  Selailkaa lehtiä ja etsikää uutisia ja ilmoituksia eri yrityksistä. Etsikää tietoa, mitä paikalliset yritykset valmistavat tai tarjoavat. Jakakaa ryhmät, jotka valitsevat kukin itseään kiinnostavan yrityksen. Ryhmien tehtävänä on ottaa yrityksen kotisivujen avulla selvää yrityksestä ja mahdollisuuksien mukaan haastatella yrityksen edustajaa omilla kysymyksillä. Ryhmät esittelevät oman yrityksensä luokalle. Kun oppilaat ovat tutustuneet yrityksiin ja niiden […]

Viestejä joka tuutista

  Mistä kaikkialta saat päivän aikana tietoa ja viestejä? Miettikää yhdessä, missä viestejä voi kohdata ja millaiset viestit huomataan parhaiten. Jotkut viestit voivat mennä jopa täysin ohitse! Keskustelkaa, millä välineellä viesti suurimmalla todennäköisyydellä huomataan ja mitä hyötyä viesteistä on?

Mediataitoblogi

  Monilukutaitoon kuuluu tiiviinä osana myös uudenlaisten tekstityyppien hallitseminen. Opettajana pystyt blogista helposti seuraamaan, mitä mediakasvatusta ja monilukutaitoon liittyvää koulussa on tehty. Samalla oppilaat saavat itse harjoitella turvallista julkaisemista ja esimerkiksi videon, erilaisten tekstien tai artikkeleiden tuottamista. Julkaiseminen on osa nykyajan tekstitaitoa, sillä internetissä liikkuessa tulee usein julkaisseeksi jotain – joskus jopa ajattelemattomasti. Sivun lukijat […]