Lehtipaja alakouluille

  Lehtipaja on valmis työskentelymetodi, joka toteutetaan luokassa. Luokka tekee lehtipajassa yhdessä sanomalehden. Jokainen oppilas saa oman ammatin, ja opettaja on luokan päätoimittaja. Työskentely tapahtuu ryhmissä. Pohjana on suosittu alakoulujen lehtipaja Aamulehdessä. Lehtipaja-aineistot sopivat parhaiten 3.–6.-luokkalaisille. Voit käyttää niitä myös soveltaen 1.–2.-luokkalaisille. Tutustu huolellisesti etukäteen lehtipaja-aineistoihin. Lehtipaja-aineistot Oppilaille on oma lehtipaja-aineisto. Voit tulostaa siitä oman […]

Vaikuttamaan

  Keskustelkaa oppilaiden kanssa, mitkä asiat heidän ympärillään ovat sellaisia, johon he toivoisivat muutosta? Mitä halutaan muuttaa ja miksi? Voitte katsoa, löytyykö oppilailta paljon samoja vastauksia. Jos löydätte jonkin yhteisen muutoskohteen, voitte miettiä, miten asiaan voisi vaikuttaa. Esimerkki: Koulun keinut ovat aina varattuja. Ratkaisu: Keinuvuorot. Tehtävässä pyritään tuomaan esille oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia.

Viestejä joka tuutista

  Mistä kaikkialta saat päivän aikana tietoa ja viestejä? Miettikää yhdessä, missä viestejä voi kohdata ja millaiset viestit huomataan parhaiten. Jotkut viestit voivat mennä jopa täysin ohitse! Keskustelkaa, millä välineellä viesti suurimmalla todennäköisyydellä huomataan ja mitä hyötyä viesteistä on?

Mediataitoblogi

  Monilukutaitoon kuuluu tiiviinä osana myös uudenlaisten tekstityyppien hallitseminen. Opettajana pystyt blogista helposti seuraamaan, mitä mediakasvatusta ja monilukutaitoon liittyvää koulussa on tehty. Samalla oppilaat saavat itse harjoitella turvallista julkaisemista ja esimerkiksi videon, erilaisten tekstien tai artikkeleiden tuottamista. Julkaiseminen on osa nykyajan tekstitaitoa, sillä internetissä liikkuessa tulee usein julkaisseeksi jotain – joskus jopa ajattelemattomasti. Sivun lukijat […]

Tiedonhakukisa

  Tehtävä harjoittaa tiedonhakutaitoja ja lähdekritiikkiä. Mikäli oppilailla tulee eri vastauksia kysymyksiin, voidaan keskustella sivujen ja tiedon luotettavuudesta. Yrittäkää välttää Wikipedian käyttämistä. Voit itse keksiä kysymyksiä oppilaiden kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Montako asukasta on Kiinassa? Etsi viralliset eduskunnan sivut. Mitä lastenkirjoja Aino Havukainen ja Sami Toivonen ovat kirjoittaneet? Etsi kirjaston sivuilta lempikirjaasi. Onko kirja hyllyssä vai […]

Liikkuva netikettikysely

  Tehkää luokkaan tilaa niin, että oppilaat pääsevät kulkemaan esimerkiksi seinältä seinälle. Toiselle seinälle asetetaan punainen EI -kyltti ja toiselle vihreä KYLLÄ -kyltti. Ideana on liikkuva netikettikysely. Oppilaat asettuvat riviin luokan keskelle. Opettajalla on erilaisia internetissä toimimiseen ja tietoturvaan liittyviä väitteitä, joihin oppilaat vastaavat joko kyllä tai ei liikkumalla vastauksen mukaiselle seinälle. Tehtävä toimii sekä […]

Markkinoiden paras

  Tutkikaa sanomalehden mainosten kieltä ja kerätkää tyypillisiä ilmaisuja taululle. Miten kuluttajia houkutellaan ostamaan tuote? Oletko itse joskus ostanut tuotteen mainoksen perusteella? Millainen on paras näkemäsi mainos? Miettikää myös, missä kaikkialle näette mainoksia. Puhuvatko mainokset aina totta?

Kuvan tarina

  Jakautukaa ryhmiin. Kukin ryhmä saa muutaman lehden selailtavaksi. Tutkikaa lehdestä löytyviä uutiskuvia ja leikatkaa mielestänne parhaimmat irti. Kaikkien ryhmien kuvat sekoitetaan ja jaetaan uudestaan. Keskustelkaa ryhmissä, mitä kuvissa tapahtuu. Voisiko kuvan perusteella päätellä siihen liittyvän uutisen? Valitkaa ryhmässä yksi kuva, jonka tarinan kerrotte muulle luokalle tunnin lopuksi. Tehtävä sopii esimerkiksi äidinkielen tunnille.

Näkyykö?

  Varatkaa jokaiselle oppilaalle heijastin. Katsokaa oppilaiden kanssa, mihin kohtaan heijastin on hyvä ripustaa, jotta se näkyy parhaiten. Voitte käyttää apuna pimeää luokkaa ja taskulamppuja. Vaihdelkaa heijastimen paikkoja!